Het bestuur van de Stichting Noodfonds Castricum wordt gevormd vanuit de Diaconie├źn en de Lokale Caritas Instellingen van de aangesloten kerken.

Dagelijks Bestuur:

  • De heer A.W.J. (Ton) Borst (voorzitter)
  • De heer C. (Cees) van den Berg (penningmeester)
  • Mevrouw F.A. (Francien) Rosing (secretaris)

Het Dagelijks Bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegeld voor hun werkzaamheden en maakt nagenoeg geen onkosten.