Stichting Noodfonds Castricum

Sinds 1996 werken de Diaconieën van de Protestantse kerken in Castricum, Akersloot en Limmen en de Lokale Caritas Instellingen van de Rooms-Katholieke kerken in Castricum en Limmen samen om hulp te verlenen aan mensen die in financiële nood verkeren.

De armoede uit zich onder meer in (zeer) beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting, gezondheidsproblematiek en beperkte toegang tot onderwijs. Er is veel ‘stille’ armoede: het is vaak niet zichtbaar dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen zonder ontbijt de deur uit moeten. Het sociale vangnet in Nederland wordt steeds kleiner. Door de voortdurende bezuinigingen worden deze voorzieningen steeds minder toegankelijk. Steeds meer mensen moeten een beroep doen op maatschappelijk werk, ouderenzorg, sociale uitkeringen, jeugdzorg, studiefinanciering, ondersteuning van kerken, enz.

“In de gemeente Castricum leven ongeveer 1.000 mensen in armoede.”

Onze doelen:

Icoon gift

Giften te verstrekken aan de inwoners van de gemeente Castricum die in een individuele noodsituatie verkeren.

Icoon kerk

Kerkelijke en andere groeperingen bewust te maken van de benarde sociaal-maatschappelijke situatie van mensen.

Icoon verbinding

Saamhorigheid met en tussen deze mensen te bevorderen.